ในแมสซาชูเซตส์ที่รอดชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด

ผู้ที่ศึกษาข้อมูลจาก 17,568 คนในแมสซาชูเซตส์ที่รอดชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดยาระหว่างปีพ. ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาโดยใช้ยาช่วยให้เสียชีวิตจากยาเสพติดได้มากกว่าคนที่ได้รับ methadone ร้อยละ 59 สำหรับผู้ที่ได้รับ buprenorphine ระยะติดตามผล ผู้เขียนไม่สามารถสรุปผลกระทบ

เนื่องจากขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ โดยสังเกตว่าจำเป็นต้องใช้งานต่อไปกับตัวอย่างขนาดใหญ่ Buprenorphine, Methadone และ naltrexone เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA สามฉบับที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของการใช้ opioid (OUD) เนื่องจากขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ โดยสังเกตว่าจำเป็นต้องใช้งานต่อไปกับตัวอย่างขนาดใหญ่ Buprenorphine, Methadone และ naltrexone เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA สามฉบับที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของการใช้ opioid (OUD)