สวนเบญจกิติ

อาณาจักรเขียวขจีของสวนสาธารณะใจกลางเมืองแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 ไร่รอบบึงน้ำของโรงงานยาสูบเก่า เดิมทีเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานยาสูบ ถูกพัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นสวนสาธารณะโดยทาง กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทิดพระเกียรติในวาระ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2535

ปัจจุบันอยู่ในการดูและและรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สวนเบญจกิติ นอกจาจะเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ยังโปรดให้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกในช่วงเดือน ต่างๆ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในสวน ให้สวยงามตระการตาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดปี และด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นให้เป็นสวนน้ำแห่งแรกของ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ใน 3 จำนวน 86 ไร่ บริเวณด้านหน้าสวนจึงถูกสร้างให้เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด ป่ารักษ์น้ำ เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ด้านหลัง ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสวนป่าที่จำลองลักษณะ ทางธรรมชาติของป่าไม้ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาทำกิจกรรม เช่น ลานเบญจกิติ ลานองค์พระ ลานการแสดงกลางแจ้ง สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ทางเดิน ลู่วิ่งทางจักรยาน ศาลาพักผ่อน และลานจอดรถ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand