มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน

MUANG YASOTHON ได้ครองตำแหน่งผู้ชนะในการแข่งขันเมืองนานาชาติอย่างยั่งยืนในเมือง 2016 One Planet City Challenge ความท้าทายที่จัดโดย World Wide Fund for Nature (WWF) พบเมือง 132 แห่งจาก 23 ประเทศที่แข่งขันกัน เมืองยโสธรในจังหวัดยโสธรได้รับการยกย่องจากคณะลูกขุนนานาชาติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการอย่างครบวงจร

การเป็นผู้นำท้องถิ่นที่เข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืน นับเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนจาก 10 เมืองที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศไทย ได้แก่ หาดใหญ่และสงขลาในจังหวัดสงขลา ป่าตองในภูเก็ต บางจากในอ่างทอง; Hat Siew จังหวัดสุโขทัย ห้วยเขาหินจังหวัดพะเยา Khelang Nakhon จังหวัดลำปาง; เมืองอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองระนอง