ประวิตรเชื่องบผ่านฉลุยปัดเอาใจผบ.ทบ. ไร้บ่อนสีลม

ประวิตรแจงเหตุฝ่ายค้านโจมตีไม่ระบุงบฯฝ่ายความมั่นคงไม่เกี่ยวกับความเกรงใจ ผบ.ทบ. ปัดตอบจะมีเสียงลงมติเพิ่มนอกจากรัฐบาลกรณีฝ่ายค้านโจมตีฝ่ายความมั่นคงเรื่องงบประมาณที่ไม่ได้ระบุลงรายละเอียดโดยมีการตั้งข้อสังเกตการตั้งงบเพราะเกรงใจผู้บัญชาการทหารบกว่า ไม่เกี่ยวกัน ทั้งหมดมีรายละเอียดตรวจสอบได้ซึ่งบางอย่างยังไม่สามารถระบุได้

ว่านำไปใช้ในเรื่องใดบ้างยืนยันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งเป็นการกำหนดไว้ในกรอบกว้างๆ เท่านั้น ส่วนการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีความกังวลว่าจะผ่านหรือไม่ด้วยเสียงที่เสียงปริ่มน้ำ โดยพล.อ.ประวิตร ถามกลับว่าคิดว่าจะผ่านหรือไม่ ถ้าคิดว่าผ่านก็ผ่าน ส่วนที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ามีบ่อนเกิดขึ้นใจกลางเมืองบริเวณย่านสีลมนั้นไปตรวจสอบแล้วไม่พบตามที่ฝ่ายค้านกล่าวอ้าง