น้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ขณะที่จังหวัดในประเทศจีนที่มีคลองน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ควรแปลกใจเลยว่ากุ้ยโจวเป็นที่ตั้งของน้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น้ำตกที่สูง 108 เมตร (354 ฟุต) จะหลุดพ้นจากตึกระฟ้าใหม่ที่แกว่งไปมาในใจกลางเมืองกุ้ยหยางเมืองหลวงของกุ้ยโจว ตึกระฟ้า มีขนาด 121 เมตรตั้งอยู่ที่โรงแรมห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน

ได้รับการแสดงน้ำตกพร้อมไม่ได้เป็นเรื่องง่ายจึงจะได้รับการเปิดสำหรับโอกาสพิเศษเจ้าหน้าที่บอกสื่อท้องถิ่น ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นเก็บรวบรวมและจัดเก็บน้ำสำหรับฝนตก ได้รับการแสดงน้ำตกพร้อมไม่ได้เป็นเรื่องง่ายจึงจะได้รับการเปิดสำหรับโอกาสพิเศษเจ้าหน้าที่บอกสื่อท้องถิ่น ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นเก็บรวบรวมและจัดเก็บน้ำสำหรับฝนตก