ความมั่นคงของรัฐและระบอบกษัตริย์

การละเมิดสิทธิส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันนั่นคือเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิของประชาชน เราได้เห็นอีกครั้งและอีกครั้ง เมื่อมีคนคัดค้านรัฐบาลและนโยบายของพวกเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้ เธออ้างการกดขี่ของนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเมืองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ

ตัวอย่างเช่นเธอกล่าวว่าชุมชนป่าถูกกวาดต้อนโดยทหารเพราะพวกเขาคัดค้านการดำเนินการบุกเบิกของสภาสันติภาพแห่งชาติเพื่อสันติภาพ (NCPO) นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนที่เคยทำสงครามกับรัฐบาลพม่าได้ถูกจับกุมและเข้ารับการอารักขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการหายตัวไป เธอยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการละเมิดสิทธิต่อผู้ที่คัดค้านเจ้าหน้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและระบอบกษัตริย์