กษัตริย์สวีเดนทรงถอดยศ 5 สมาชิกราชวงศ์หวังประหยัดภาษีประชาชน

สำนักพระราชวังสวีเดนแถลงว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 ทรงปลดพระยศของสมาชิกราชวงศ์ 5 พระองค์ที่มีพระชันษา 1-5 ปีอดีตสมาชิกราชวงศ์ทั้ง 5 คนนี้จะไม่ต้องปฏิบัติงานในฐานะราชวงศ์อีกแล้วเมื่อโตขึ้นและจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีประชาชนอีกเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรสวีเดนตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเงินอุดหนุน

ที่มอบให้กับราชวงศ์เมื่อปีที่แล้ว ว่าสามารถควบคุมได้มากน้อยเพียงใดด้านพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 ก็มีพระราชประสงค์ให้ควบคุมการใช้งบประมาณไม่เกิน 12 ล้านปอนด์ (447 ล้านบาท) ต่อปี นายเฟดริค แวร์ซอล เจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลสวีเดน กล่าวว่า ประเทศสวีเดนมีสมาชิกราชวงศ์ค่อนข้างมาก ถ้ารวมสมาชิกวัยเด็กด้วยแล้ว เท่ากับว่าจะมีคนรอสืบราชบัลลังก์ถึง 10 คน การปลดพระยศครั้งนี้จึงเหมาะสม ขณะเดียวกันสมาชิกราชวงศ์ก็พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย